Czym jest motywacja? - motywacja do diety

Czym jest motywacja?

Głównym problemem wielu osób jest brak lub niewystarczająca motywacji aby zacząć i osiągnąć swój cel. Dlatego postanowiliśmy opowiedzieć Ci trochę o motywacji, a w kolejnych częściach przybliżymy różne teorie i metody motywacji.

Czym jest motywacja?

Motywacja jest podstawą wszystkich aktywności jakie podejmujemy w swoim życiu. 

Słowo motywacja pochodzi od łacińskiego słowa movere, które oznacza: poruszać, powodować, wprawiać w ruch, zachęcać kogoś do czegoś, pobudzać. 

Można uznać że motywacja to połączenia dwóch słów: motyw i akcja, czyli motywacja jest znalezieniem celu i chęcią podjęcia działania, które nas do niego przybliży.

Według E. Masłyk-Musiał motywacje można wytłumaczyć „jako proces regulacji, który pełni funkcje sterowania czynnościami tak, aby doprowadziły one do osiągnięcia określonego wyniku.” 

Natomiast M. Ossowska mówi o wieloznaczności pojęcia motyw, który może być rozumiany:  

  • w szerokim znaczeniu jako wszelki czynnik wyznaczający czy współwyznaczający zachowanie człowieka;  
  • motyw jest równoważny ze słowem pobudka;  
  • jako trwałe siły kierujące tym postępowaniem, tłumaczone powtarzaniem się u ludzi pewnych czynności, to ukryte sprężyny działania;  
  • ostatnim już znaczeniem motywu jest powiązanie go wyłącznie z działaniem celowym.

Rodzaje motywacji

Zachowanie każdego z nas może być motywowane zewnętrznie i wewnętrznie.

Najczęściej motywacja stanowi ciągłość od stanu amotywacji, poprzez motywację zewnętrzną, do motywacji wewnętrznej.

Amotywacja

Zacznijmy wyjaśnienia od amotywacji, czyli braku motywacji. Występuje ona wtedy, gdy ludzie nie widzą związku pomiędzy działaniem a jego rezultatem.

Nie są oni motywowani zewnętrznie ani wewnętrznie i uważają, że ich zachowanie i wszelkie działanie jest spowodowane czynnikami od nich niezależnymi, tzw. siłą wyższą. 

Amotywacja wynika z tego, że nie cenimy danej aktywności, nie czujemy się kompetentni do jej wykonywania lub uważamy, iż dana czynność nie doprowadzi nas do pożądanych celów 

Podsumowując amotywacja jest stanem w którym nie czujemy potrzeby podejmowania jakiegokolwiek działania, najczęściej wychodząc z założenia, że i tak na pewno nam się nie uda, więc nie ma sensu nawet próbować.

Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna

Motywacja zewnętrzna polega na wywołaniu akcji poprzez stosowanie kar i nagród.

Jest ona skłonnością do podejmowania i kontynuowania działań ze względu konsekwencje, do których dane działania prowadzą (uzyskanie nagrody lub uniknięcie kary) i jest związana z poczuciem, że powód i kontrola działania ma charakter zewnętrzny i nie jest od nas zależna.

Natomiast przy motywacji wewnętrznej działanie wywołują czynniki wewnętrzne. Czynnikami jest ogólna odpowiedzialność, poczucie, że to co robię jest ważne i że ma się nad tym kontrolę, swobodę działania, pole do wykorzystania i rozwijania.

Opiera się przede wszystkim na osobistych upodobaniach, konkretnej pasji, bądź też konieczności rozwijania się (samorealizacji).

Czym jest motywacja?
Przykład

Żeby wszystko było jasne zaprezentujemy rodzaje motywacji na przykładzie.

Weźmy sobie za przykład osobę otyłą.

W stanie amotywacji nie podejmuje ona żadnego działania ponieważ uważa, że i tak się nie uda.

Motywacją zewnętrzną może być chęć zmieszczenia się w jakąś sukienkę (nagroda) lub uniknięcie choroby (kara).

Natomiast motywacją wewnętrzna będzie chęć do zmian dla samego siebie. 

Często podejmując się schudnięcia robimy to właśnie dla osiągnięcia jakiejś nagrody a z czasem zauważamy że zdrowe odżywianie jest smaczne a aktywność fizyczna staje się naszą pasją. Wtedy uprawianie sportu i zdrowe odżywianie staje się dla nas nieodzowną częścią życia a nie koniecznością.

Jak łatwo możesz zauważyć najważniejsza jest chęć spróbowania i podjęcia działania.

Napisz na jakim etapie motywacji jesteś?

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *