Polityka prywatności

Przeczytaj także politykę plików cookies.

Polityka prywatności firmy Ninja Zdrowia

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Monika Słowikowska, właściciel domeny ninja-zdrowia.com.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (imię, nazwisko, e-mail, telefon, stan zdrowia, przebyte choroby, alergie, leki, masa ciała, wzrost, tryb życia, płeć, stan fizjologiczny itp.)
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików “cookies”].
 3. W chwili kontaktu e-mail z naszą firmą
 4. będziemy również przechowywać komentarze i opinie, jeśli zdecydujesz się je napisać.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Nigdy nie pozyskujemy, ani nie wymagamy od naszych Klientów podania danych osobowych jeśli nie jest to niezbędne do przeprowadzenia ich dalszej obsługi, np. w celu wysłania oferty handlowej czy powiadomieniu o zakończonej, uprzednio zleconej usłudze.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj. w celu:

 • Realizacji umów dotyczących zamawianych produktów czy usług
 • Przesyłania informacji handlowych (inaczej: ofert handlowych) tylko za uprzednią zgodą klienta
 • Świadczenia usług transakcyjnych i płatności za pomocą drogi elektronicznej
 • Obsługi zgłoszeń i zleceń usług
 • Przesyłania za pomocą wiadomości e-mail powiadomień o zleceniach, przypomnieniach związanymi z usługami serwisu
 • Do celów związanych z rachunkowością, księgowością i podatkami

Ponadto przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Monitorowania aktywności użytkownika na stronie w celu zapewnienia personalnej obsługi i pomocy za pomocą czata tekstowego oraz do celów statystycznych – Nie mamy żadnej możliwości ustalenia tożsamości użytkownika bazując na tych danych. Wyjątkiem jest dobrowolne podanie danych przez samego użytkownika w celu dalszej obsługi sprzedażowej lub usługowej.
 • Prowadzenia bezpośrednich działań marketingowych dotyczących usług i towarów oferowanych przez firmę
 • Organizacji konkursów oraz innych akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział
 • Dla celów analizy statystycznej
 • Zapewnienia bezpieczeństwa usług informatycznych w tym przeciwdziałanie nadużyciom, atakom czy oszustwom
 • Dochodzenia roszczeń w związku z wcześniej zawartą umową handlową lub usługową

W zakresie danych osobowych o stanie zdrowia, dane te przetwarzane są na podstawie zgody osoby, która udostępnia swoje dane celem indywidualnego przygotowania jadłospisu lub planu treningowego oraz udzielenia indywidualnej konsultacji.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom związanym z realizacją zamówionych produktów i usług, dotyczy to m.in. firm, banków i instytucji finansowych realizujących płatności elektroniczne, serwisowi do układania jadłospisów, firmom realizującym usługi serwisowe na nasze podzlecenie, firmom księgowym, audytorom, które gwarantują zachowanie zgodności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dane są powierzane i przetwarzane przez:

 1. MailerLite Limited – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 2. TiqDiet Polska Sp. z o.o. – w celu układania jadłospisów, jeżeli zakupiłeś indywidualną dietę lub współpracę dietetyczną,
 3. dhosting.pl Sp z o.o. – w celu przechowywania danych na serwerze,
 4. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, między innymi z poczty elektronicznej, jak i do monitorowania strony
 5. PayPro S. A. – w celu realizacji płatności.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich

Część operacji przetwarzania danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich.

Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

 • usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.

Google Ireland Limited zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej znajdują się linki prowadzące do potwierdzeń uczestnictwa w programie Privacy Shield, gdzie możesz zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Google: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Korzystamy także z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić anonimowe informacje na Twój temat. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz wyłączyć cookies Google Analytics.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

9. Czas przechowywania danych osobowych:

Państwa dane są zapisywane i przechowywane maksymalnie przez 10 lat od dnia zakończenia umowy i okres ten wynika z wyżej wymienionych celów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym:

 • Dochodzenia roszczeń i egzekwowania warunków zawartych umów handlowych i usługowych
 • W związku z prowadzeniem statystyk i archiwizacji
 • Obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkami
 • Marketingowych czy konkursowych do momentu wyrażenia sprzeciwu przetwarzania danych na te cele
 • Niezbędnej dokumentacji związanej z prawnymi wymaganiami i umożliwienia ich kontroli przez wyznaczone w tym celu organa publiczne

10. Sposoby ochrony danych osobowych:

 • Wykorzystaniu unikatowych haseł dostępu do zaplecza i baz danych
 • Ciągłym aktualizacjom systemów informatycznych
 • Ograniczeniu dostępu do danych tylko do pracowników firmy

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.ninja-zdrowia.com Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.